Predvianočná recepcia PPA Controll

Fotenie a tlač fotografií na predvianočnej recepcii

V dobrej tradícii pokračujúcej z minulého roka sme aj na na tohtoročnej recepcii v hoteli Carlton fotili hostí pri nádhernom veteránovi Jaguar a priamo na mieste tlačili fotky.