Odovzdávanie cien SFLB 2019

Bol som pozvaný ako fotograf na športové podujatie ukončenie Slovenskej firemnej bedmintonovej ligy 2019. Toto podujatie, prísne vzaté, nebolo vyslovene športovou akciou, ale završovalo bedmintonovú sezónu, počas ktorej sa hrali turnaje medzi firmami. Fotografoval som vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien. Predtým sami však podarilo urobiť pár fotiek aj zo samotného turnaja.