Blog

maros markovic sportovy transplantacie

II. Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS, Bratislava

Trojdňový odborný program zameraný na problematiku transplantácií.

O kongrese

Program kongresu, ktorý sa konal 18. – 20. 10. 2018 v Hoteli Radisson Blu Carlton, Bratislava zahŕňal široké spektrum tém a problémov, s ktorými sa v transplantológii zaoberajú, diskutujú ich či hľadajú riešenia. Vytváral priestor pre prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej práce, každodennej medicínskej a výchovno-vzdelávacej práce ale aj prezentácie jednotlivých pracovísk, ktoré sa problematike transplantácií venujú. Novinkou bolo začlenenie príbehov pacientov po orgánových transplantáciách do programu kongresu.

V odbornom programe prebehli už tradične dva predkongresové edukačné kurzy, jeden transplantačný, druhý odberový. V samostatných blokoch boli prezentované práce a vytvorený priestor pre diskusiu v oblasti transplantačnej nefrológie, kardiológie, hepatológie, pneumológie, chirurgie, pediatrie, imunológie, ale aj regeneračnej medicíny a tkanivového bankovníctva. Do odborného programu boli začlenené práce z ošetrovateľstva v transplantológii, práce pojednávajúce o kvalite života po transplantácii a tiež o forenzných aspektoch v transplantačnej medicíne.

Tak ako v minulosti, aj teraz prezentovali výsledky svojej práce a svoje názory na súčasnosť a budúcnosť transplantačnej a regeneračnej medicíny špičkoví odborníci zo Slovenska a zo zahraničia.

Slovo fotografa

Úprimne povedané, byť fotograf na medicínskom kongrese o transplantáciach je trochu frustrujúce, lebo som naozaj ničomu, ničomu nerozumel. Ak fotím IT konferenciu, alebo TEDx tak sa v téme aspoň trochu orientujem. Ale v prípade medicíny som stratený. Samozrejme, ako fotograf nie som na to aby som tomu rozumel, ale urobil dobré fotky. Napriek tomu, keď 3 dni počúvate prednášky plné cudzích slov, nevyhnutne sa pýtate, či ste na hodinách biológie naozaj dávali pozor 🙂

, ,
Predošlý článok
Oktoberfest Bratislava 2018
Ďalší článok
Otvorenie Burger King v Bory Mall, Bratislava

Related Posts

Menu
error: Content is protected !!