GDPR

Fotíme prezentácie, eventy, kongresy, galavečery, koncerty a iné firemné podujatia.

V našej spoločnosti berieme GDPR vážne, a preto sme pre vás pripravili súvisiace dokumenty:

Politika ochrany osobných údajov/ Informácie o používaní “cookies”

Všeobecný popis o zhromažďovaných údajoch

Vyhlásenie pre zákazníkov o ochrane osobných údajov

Informácie pre dotknutú osobu

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv

Objednajte si nás na fotenie vášho eventu