Lekársky event ESVM Academy s workshopmi

Prítomnosť profesionálneho fotografa na lekárskom kongrese má niekoľko významných dôvodov. Prvým z nich je dokumentácia samotnej udalosti, kedy fotograf zachytáva dôležité momenty, prednášky a diskusie, čím vytvára trvalý vizuálny záznam. Tieto fotografie môžu slúžiť nielen ako archív podujatia, ale aj ako materiál na ďalšiu propagáciu a marketing. Profesionálny fotograf tiež prispieva k estetike a kvalite […]

Konferencia Slovenskej asociácie športovej psychológie 2023

Fotograf na konferencii zohráva významnú úlohu z niekoľkých dôvodov. Jeho prítomnosť umožňuje dokumentáciu kľúčových momentov a prezentácií, čím poskytuje vizuálny záznam udalosti. Fotografie z konferencie môžu slúžiť ako cenný materiál na propagáciu a marketing, podporujúci budúce podujatia a prilákanie účastníkov. Jeho schopnosť zachytiť spontánne reakcie a diskusie pridáva autenticitu a emócie k dokumentácii konferencie. Kvalitné […]

Jarné ošetrovanie včiel

Pre včelársky produkt na znižovanie populácií klieštika som fotil a točil jarné ošetrovanie včiel tepelnou metódou. S Helenou Prokovou a jej projektom BLESABEE – INNOVATIVE BLENDED LEARNING TOOLKIT FOR THE SAFE PEST MANAGAMENT OF HONEYBEES spolurpacujem už viac ako rok a počas neho sme natočili hodiny prednášok, videí, inštruktážnych návodov a rozhovorov. Jednu z nich […]