Biznis konferencia #akonato Slovenskej sporiteľne

Konferencia Slovenskej sporiteľne #akonato 2021 predstavovala významnú udalosť, zameranú na aktuálne témy a trendy v bankovníctve, financiách a inováciách. Organizátori usilovali o vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu a zdieľanie informácií, s dôrazom na nové technológie a budúcnosť finančného sektora na Slovensku.

Hlavné Témy:

 1. Inovácie v Bankovníctve:
  • Prezentácie a diskusie o najnovších inovačních trendoch a technológiách v oblasti bankovnictva.
 2. Finančná Technológia (Fintech):
  • Workshop a príspevky týkajúce sa vývoja a vplyvu finančných technológií na súčasný trh a spotrebiteľov.
 3. Finančné Trendy a Prognózy:
  • Panelové diskusie o aktuálnych trendoch v oblasti financií a predpovediach na blízku a strednú budúcnosť.
 4. Digitalizácia Finančných Služieb:
  • Príspevky o postupech a výzvach spojených s digitalizáciou finančných služieb a interakcia s klientmi v online prostredí.
 5. Edukácia a Odborný Rozvoj:
  • Sekcia venovaná vzdelávaniu a odbornému rozvoju v oblasti finančných profesionálov.

Konferencia Slovenskej sporiteľne #akonato 2021 poskytla cenný priestor pre odborníkov, podnikateľov a zájemce o finanční sektor na získanie informácií, zdieľanie skúseností a diskusiu o aktuálnych a budúcich trendoch v oblasti financií.

Zdieľať článok:

Mohlo by vás zaujať